e-Prepin tavoitteet

► Innovatiiviset käytännöt digitaalisella aikakaudella

► Ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien ja mentoreiden ammatillinen peruskoulutus ja jatkuva ammatillinen kehitys sekä koulu- että työelämäympäristössä

► Innovatiivisten lähestymistapojen ja digitaalitekniikoiden käyttöönoton tukeminen opetuksessa ja oppimisessa

► Tuki etäopetuksen helpottamiseksi

Askeleet & tapahtumat

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?