Το μέλλον του e-Prep

Αυτή η ευκαιρία ηλεκτρονικής μάθησης θα συνεχίσει να προσφέρει ένα διαθέσιμο, μοναδικό και φθηνότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον και για ευάλωτες ομάδες, από γεωγραφικά μειονεκτικές περιοχές, όπου ο εκπαιδευόμενος/γονέας θα μπορεί περαιτέρω να λάβει υποστήριξη καθοδήγησης, άπειρο κοινό και έμπειρους εκπαιδευτές/γονείς e-Prep θα μοιραστεί περαιτέρω γνώσεις μέσω καθοδήγησης· εισάγοντας τη διάσταση της ανταλλαγής πολύτιμων εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων/γονέων, υποστηρίζοντάς τους από πολλές «ρεαλιστικές» πτυχές που δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση των προσπαθειών τους για Ηλεκτρονική Εκπαίδευση.

Βήματα & Γεγονότα

Ανατροφοδότηση - Πώς μάθατε για εμάς;

Πώς μάθατε για εμάς;