1. Efektívne Využívanie Virtuálnych Vzdelávacích Prostredí - Technologické Výzvy - Postupy Hodnotenia
1.1 Spôsoby a metódy na získanie automatického výsledku testu pri online skúškach, zaznamenávanie dochádzky, sledovanie úloh a skúšok 4 1.2 Digitálne nástroje elektronického hodnotenia sú k dispozícii na posudzovanie/hodnotenie žiakov podľa požiadaviek učebných osnov, hodnotení, testov
1.3 Existujú spôsoby a metódy na získanie automatického výsledku testu pri online skúškach
1.4 Robotika, spracovanie obrázkov, programovanie
1.5 Systémy sa používajú na odovzdávanie informácií
1.5.1 Používanie programu na zdieľanie videí - Ed Puzzle na tvorbu obsahu
2. Vedenie Efektívnych/Účinných Online Lekcií - Hybridná Myšlienka/Princípy Školenia A 360vr Video Aplikácie
2.1 Hybridný tréning
2.2 Vývoj a využitie 360VR videí
2.2.1 Ako preniesť svoje workshopy/laboratóriá do virtuálnych učební 4 3. Pedagogické Výzvy
3.1 Efektívne/účinné hodnotenie úrovne vnímania/výkonov študentov v online e-learningu
3.2 Zapojiť študentov, aby sa začlenili do hlavnej skupiny/online
3.3 Zabezpečenie pravidelných prestávok pre žiakov pri obrazovke
3.4 Udržať študentov motivovaných a aktívnych počas online elektronického vzdelávania
3.5 Meranie/monitorovanie úrovne koncentrácie/pozornosti žiakov
3.6 monitorovať psychickú a emocionálnu pohodu študentov
3.7 Motivovať študentov k e-learningovému prostrediu
3.8 Spôsoby získavania účinnej/efektívnej spätnej väzby od študentov
3.9 Gadgety, ktoré sú k dispozícii na podporu elektronického vzdelávania študentov v online kurzoch
3.10 Používanie rôznych metód elektronického vzdelávania
4. Integrating Foreign Students
4.1 Identifikovať náboženstvo žiakov bez toho, aby sa ich to dotklo
4.2 Začlenenie zahraničných študentov medzi existujúcich študentov
4.3 Integrácia zahraničných študentov do novej spoločnosti
4.4 Vyhodnotiť úroveň jazykových znalostí študentov a odkázať ich na príslušné oddelenia
5. Užitočné Tipy a Triky
5.1 Online nástroje na použitie v závislosti od témy
5.2 Riešenie problémov s internetovým pripojením
2. Záver
Zdroje
Zdroje

Kroky a udalosti

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?