Úvod
1. Počas štartu
1.1 Uistenie sa, že úloha je správne pochopená
1.2 Určenie cieľov a úloh
1.3 Vytváranie osnovy/plánovanie/časové plánovanie
2. Určenie výskumného problému
3. Úprava formátu
4. Niekoľko užitočných tipov na prípravu zadania
4.1 Vyhľadávanie a identifikácia kľúčových slov
4.2 Vytvorenie obsahu v programe microsoft word
4.3 Vkladanie čísiel strán
4.4 Vloženie tabuľky s obrázkami
4.5 Vytvorenie postupného číslovania obrázkov a tabuliek v programe word
4.6 Osobné cloudové úložisko: onedrive, dropbox, disk google, apple icloud
4.7 Techniky vyhľadávania online / pokročilé tipy pre vyhľadávanie google prostredníctvom operátorov vyhľadávania google
5. Researching phase
5.1 Vývoj výskumu
5.2 Výskum zdroja
5.3 Etika vo výskume
5.4 Odoslanie zadania
Záver
Zhrnutie
Zdroje

Kroky a udalosti

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?