Elektronické príručky e-Prep

e-Prep elektronická príručka je k dispozícii v dvoch verziách. Prvá je zameraná na portál. Táto e-príručka je v podstate zameraná na demonštráciu jednoduchej navigácie na portáli a v systéme elektronického vzdelávania. Druhá verzia elektronickej príručky je zameraná na používanie aplikácie.

Druhá verzia elektronickej príručky sa zameriava na použitie aplikácie.

Kroky a udalosti

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?