P6

Hyvä osallistuja,

Olet kirjannut itsesi havaintotyökaluosioon, jonka tarkoituksena on kuvata havaintotasosi "Moduuli 6 - Vanhempien valmistautumisopas" osiossa. Seuraavassa on kysymyksiä, joiden avulla voit arvioida itseäsi. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja hankkeemme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tuloksesi ehdottoman luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

e-Prep-hankkeen tiimi


1. Mikä seuraavista on täysin erilaista etäopetuksessa ja lähiopetuksessa?

a) Työn määrä ja haastavuus
b) Palaute
c) Ajanhallinnan tarpeellisuus
d) Verkostoituminen ja sosiaalinen kanssakäyminen

2. Mikä seuraavista ei ole sovelias arviointikeino etäopetuksessa?

a) Esseekysymykset
b) Verkkokyselyt
c) Kaikki nämä ovat soveltuvia
d) Simuloidut vuoropuhelut

3. Mikä seuraavista ei kuulu tehokkaisiin etäopiskelumenetelmiin?

a) Kovaääninen musiikki
b) Rutiinien muodostaminen opiskeluun
c) Etäopiskelulle soveltuvan tilan luominen
d) Ruutuajan rajoittaminen

4. Mikä seuraavista ei ole hyväksi lapsen kommunikaatiotaitojen kehittymiselle?

a) Älä anna lapsen puhua tunteistaan
b) Puhu säännöllisesti lapsesi kanssa
c) Pyydä lasta kertomaan päivästään
d) Opettaa elekielen merkitystä

5. Miksi olisi hyvä seurata muita vanhempia sosiaalisessa mediassa?

a) Saat heiltä hyvää vertaistukea ja voit olla yhteydessä ihmisiin, jotka ovat samassa tilanteessa
b) Voitte vertailla lapsianne
c) Voitte juoruta opettajista
d) Ei mikään näistä

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta rengasta tyypillisessä polkupyörässä on? (esim.: 4)

Askeleet & tapahtumat

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?